Trong chương trình tiểu học các đã được làm quen đến các đơn vị đo độ dài từ lớp 3. Tuy nhiên những ký hiệu của các đơn vị khá giống nhau nên các em rất dễ bị nhầm lẫn. Vì vậy chúng tôi xin chia sẻ đến các em và bậc phụ huynh các mẹ ghi nhớ và đổi đơn bị độ dài chính xác, nhanh nhất.

Đọc thêm  
I BUILT MY SITE FOR FREE USING