Dịp cuối năm hàng năm luôn có những lễ hội hấp dẫn, vui nhộn. Tuy nhiên do ảnh hưởng của dịch Covid – 19 nên mùa lễ hội cuối năm 2020 vừa qua cũng bị ảnh hưởng rất nhiều. Nhiều hoạt động bị giới hạn phạm vi tổ chức.


Chi tiết: http://maynenkhikhongdau.net/mua-le-hoi-cuoi-nam-2020/

I BUILT MY SITE FOR FREE USING