Hình lập phương là gì? Công thức tính diện tích, thể tích

Hình lập phương là gì? Công thức tính diện tích, thể tích

Hình lập phương là một hình hộp chữ nhật có 2 đáy, có 4 mặt bên đều là hình vuông. Hay nói cách khác, đây là một khối đa diện có: 6 mặt đều là hình vuông, có 8 đỉnh, 12 cạnh bằng nhau; cứ 3 cạnh sẽ gặp nhau tại một đỉnh và 4 đường chéo sẽ giao nhau (cắt nhau) tại một điểm.

Đọc thêm  
I BUILT MY SITE FOR FREE USING