Hình lập phương là gì? Công thức tính diện tích, thể tích

Hình lập phương là một hình hộp chữ nhật có 2 đáy, có 4 mặt bên đều là hình vuông. Hay nói cách khác, đây là một khối đa diện có: 6 mặt đều là hình vuông, có 8 đỉnh, 12 cạnh bằng nhau; cứ 3 cạnh sẽ gặp nhau tại một đỉnh và 4 đường chéo sẽ giao nhau (cắt nhau) tại một điểm.  

Tên tiếng Anh của hình lập phương là Cube. 

Tính chất của hình lập phương:
- Có 9 mặt phẳng đối xứng nhau

- Hình lập phương Có 8 đỉnh, 12 cạnh bằng nhau và cứ 3 cạnh sẽ gặp nhau tại một đỉnh
- 4 đường chéo của hình lập phương sẽ cắt nhau tại một điểm. Điểm đó chính là tâm đối xứng của hình.
- Đường chéo các mặt bên của hình lập phương đều có chiều dài bằng nhau.
- Các được chéo của khối lập phương cũng có độ dài bằng nhau.

Chi tiết về công thức tính diện tích và thể tích hình lập phương: http://maynenkhikhongdau.net/hinh-lap-phuong-la-gi/


I BUILT MY SITE FOR FREE USING